• Modlitwa Jezusowa
 • Puścić

  vikos-gorge1

  „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mk 12, 28)
  „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mk 10, 21)

  Jak ma rozumieć tak radykalne wezwania zwykły człowiek, którego umysł jest nieustannie zaprzątnięty troską o sprawy tego świata – ważne sprawy ? Co to znaczy: „całym swoim sercem” ? Co znaczy: „sprzedaj [zostaw to] wszystko, co masz” ?

 • Życie duchowe
 • Słowa, słowa, słowa…

  israel-jerusalem-church-of-the-holy-sepulchre-2

  Wielka jest potęga słowa…

  Jednakże nic nie uległo takiej dewaluacji w naszych czasach, jak słowo. Słowa sprowadzone zostają do techniki komunikacji, są używane w celu wyrządzenia przykrości, krzywdy, bywają przedmiotem manipulacji, nie przekazują prawdy, tylko ulotne znaczenie, w zależności od chwilowej potrzeby, mody czy zwyczaju. Często słyszymy: „to są tylko słowa” albo „słowa, słowa, słowa…” na określenie pustki zawartej często w wypowiadanych przez nas słowach. A jeszcze na początku naszej ery ludzie przychodzili do Ojców Pustyni i prosili: „Powiedz mi słowo…”

  O co prosili ci ludzie ? Dlaczego nie prosili na przykład o zdrowie, majątek czy sławę, wiedząc że Ojcowie mają zdolność czynienia cudów ? Dlaczego tak ważne jest właściwe zrozumienie znaczenia Słowa Bożego ?

 • Życie duchowe
 • Wstęp

  nieziemskie-widoki

  Dzisiaj rozpoczynam pierwszym wpisem swój blog, dotyczący praktyki życia duchowego.

  Decyzję o jego rozpoczęciu podjąłem rok temu, w święto św. Katarzyny Sieneńskiej, ale rok czasu zbierałem się i czyniłem przygotowania…

  Zaczynam swoją kolejną wędrówkę. Widać pasma górskie zasnute mgłą, zielone doliny, a daleki horyzont przyciąga z nieodpartą siłą…